Little spells (EP 2016)

Little spells (EP 2016)



1. Walking down the street (4:14)

2. Banshee (4:00)

3. Unbelievable (4:58)

Walking down the street

He`s walking down the street
He`s longing for embrace
His body`s like in flames

Some time ago
he heard the voice in the phone
the sad voice asking why

He saw a shooting star
and he wished to take it back
but his conscience was too bad

The woman that he met
was scared and dripping wet
and the rainbow in the sky
looked like a sign

You must believe
in the sign in the sky
try to believe

He loves a woman
where`s the problem tell him
and the things will be changed

What he feels
in the endless despair
perhaps he will find
find in her eyes

He loves a woman
where`s the problem tell him
and the things will be changed

What he feels
in the endless despair
perhaps he will find
find in her eyes

The eyes don`t lie
they are full of pride
and cannot cry
The pain from faces
fades with night
fire places
show the light
the light of life

Banshee

I feel reborn
in uncommon distress
I`m finding a form
of eternal defence

All empty streets
look like a gray desert
steal my dreams
lost in the cloud of dirt

I met my past
in the summer rain
I saw my future
in the flash of shame

I believed in fate
fettered with sin
I smelled the life
and Banshee flew up in the wind

I wait for the sign
which will dazzle me
give me more time
to understand your tears

My soul in the dark
is trapped in the frame
It`s easy to be hard
when I am ashamed

I met my past
in the summer rain
I saw my future
in the flash of shame

I believed in fate
fettered with sin
I smelled the life
and Banshee flew up in the wind

I met my past
in the summer rain
I saw my future
in the flash of shame

I believed in fate
fettered with sin
I smelled the life
and Banshee flew up in the wind

Unbelievable

I saw a picture under the ice
showing the world without lies
where all children cannot die
they cannot die

I saw another place
where people face to face
play the same game of life
in the middle of the human hive

I wanna hold your hand
and go into the land
that still has no name
its name will show up in the flames

All people are strange
some people can change
but faces are the same
and all hearts are full of fame

We all know there are little spells
We`re all the same
We feel the pain
We are waiting for the rain

I`m walking down the road that can explode
Give me time
I'll be fine
once I cross the dividing line

My eyes are dry and mind is dazed
This one last night
I`m your wraith
I never lose my faith

All that lies behind countless empty lies
hurts twice
I have no advice
you have to throw the dice

Every night
Every day
Every word you say
is like a poison in my mind
like Tim Burton`s corpse bride

Every woman
every man
every child from this land
has just one wish catch your own goldfish

 

zpěv: Julie Těťálová

kytara: Milan Polák

klávesy: Milan Jirásek

baskytara: Kamil Smrčka

bicí: Jaroslav Záhrobský

 

Procházka ulicí

Prochází ulicí
Touží po objetí
Jeho tělo je jako v plamenech

Před nějakou dobou
slyšel v telefonu hlas
smutný hlas, který se ptal proč

Viděl padající hvězdu
a přál si ji vrátit zpět
jeho svědomí bylo ale příliš zkažené

Žena, kterou potkal
byla vyděšená a promočená
a duha na obloze
vypadala jako znamení

Musíš věřit
ve znamení na obloze
zkus uvěřit

Miluje ženu
řekněte mu kde je problém
a všechny věci se změní

To co cítí
v nekonečném zoufalství
možná najde
najde v jejích očích

Miluje ženu
řekněte mu kde je problém
a všechny věci se změní

To co cítí
v nekonečném zoufalství
možná najde
najde v jejích očích

Ty oči neumí lhát
jsou tak pyšné
a nemohou plakat
Bolest z tváří
mizí s nocí
ohnivá místa
ukáží světlo
světlo života

Banshee

Cítím se jako znovuzrozená
v neobvyklé úzkosti
nacházím formu
věčné obrany

Všechny prázdné ulice
vypadají jako šedá poušť
kradou mé sny
ztracené v oblaku špíny

Potkala jsem minulost
v letním dešti
viděla budoucnost
v záblesku studu

Uvěřila v osud
spoutaná hříchem
přičichla životu
a Banshee se  vznesla ve větru

Čekám na znamení
které mě oslní
dej mi více času
pochopit tvé slzy

Má duše ve tmě
je uvězněna v rámu
Je snadné být tvrdý
když se stydím

Potkala jsem minulost
v letním dešti
viděla budoucnost
v záblesku studu

Uvěřila v osud
spoutaná hříchem
přičichla životu
a Banshee se  vznesla ve větru

Potkala jsem minulost
v letním dešti
viděla budoucnost
v záblesku studu

Uvěřila v osud
spoutaná hříchem
přičichla životu
a Banshee se  vznesla ve větru

Neuvěřitelná

Viděla jsem obraz pod ledem
ukazující svět bez lží
kde žádné děti neumírají
oni nemohou zemřít

Viděla jsem jiné místo
kde lidé tváří v tvář
hrají tu samou hru života
uprostřed lidského úlu

Chtěla bych tě držet za ruku
a jít do země
která zatím nemá jméno
její jméno vyroste z plamenů

Všichni lidé jsou cizí
někteří lidé se mohou změnit
ale tváře jsou stejné
a všechna srdce jsou plná slávy

Všichni víme, že jsou to malá kouzla
Všichni jsme stejní
Cítíme bolest
Čekáme na déšť

Jdu po cestě, která může vybouchnout
Dej mi čas
budu v pohodě
jakmile překročím dělící čáru

Moje oči jsou suché a mysl omámená
Tuhle poslední noc
jsem tvůj přízrak
nikdy neztratím víru

Vše co se skrývá za mnoha prázdnými lži
bolí vždy dvakrát
Nemám žádnou radu.
musíš si hodit kostkami

Každou noc
každý den
každé slovo které vyslovíš
je jako jed v mé mysli
jako mrtvá nevěsta Tima Burtona

Každá žena
každý muž
každé dítě z této země
mají jen jedno přání, chytit svoji vlastní zlatou rybku

Kontakt

Strangemind

 

počítadlo.abz.cz