End of Infinity (2000)

End of Infinity (2000)

1. Intro (0:43)

2. Intoxication (4:48)

3. Romance (3:51)

4. Captives of mind (5:54)

 

 

zpěv: Broňa Černá

kytara: Milan Polák

klávesy: Milan Jirásek

baskytara: Ladislav Assenov

bicí: Tomáš Hobzek

 

Intoxication
(Smoke great-Smell great)

Give me a pipe of tobacco
we'll put up a smoke screen
we'll break away from our soul
and then we will scream
for a new resurrection
for a new resurrection

Give me a gallon of spirits
let's go to entertain
the mood is buried
farewell to last train
This place seems to spell death
This place seems to spell death

The violent wind
blinded our eyes watered with blood
A fiery storm scorched the wings of birds
The world lost its shape and laws their sense
Just the faint whisper hovered over towns

Give me a joint of marihuana
we'll put up a smoke screen
we'll take a mad round - about
and then we will scream
for a new intoxication
for a new intoxication

Dawn in the west is waking up the stars
welcome to the haste beyond the pagan bars
Where's just the looking for a full satisfaction
on the crying shore awaiting resurrection

The violent wind
blinded our eyes watered with blood
A fiery storm scorched the wings of birds
The world lost its shape and laws their sense
Just the faint whisper hovered over towns

Get Freedom
Get Life
Get Love
Get Yourself
Break a mirror of eternal boredom


Romance

A romance is over,
when thinking of you
You are my power,
but that's not enough
I want your soul
and read from your palm again
Give me one role
and I will play until the end

I know that's a long way
to find myself

A curtain is falling
the applause of my friends
A fancy is bleeding
I believe that it makes sense
A smashing phonebox
is ringing in my head
A cought silver fox
is sleeping in my bed

I know that's a long way
to find myself
I know you don't want to stay
in our private hell

I'm like a dumb child
in the world of deaf laps
A witch in my mind
binding white snakes

I'm like alone prophet
in the world of sewage
Just a spiral pulpit
have a last message for us

I know that's a long way
to find myself
I know you don't want to stay
in our private hell ...


Captives of mind

Seen in the stream of time
in the mirror of our fates
looking for the remains of hopes
in the sea of empty days

so ask the question ... etc.

Led by a desire for knowledge
going through the ridicule and hate
standing alone
on the abandoned endless bridge
where the light falls into the depths

so ask the question ... etc.

History's repeating
we are the Captives of mind
a dreamless sleep is not ceasing
excuse us do you mind,
if we get lost ?

Bored by an ordinary world
opening the gate of imagination
so man don't be scared
and try to fall into emotions

so ask the question ... etc.

History's repeating
we are the Captives of mind
a dreamless sleep is not ceasing
excuse us do you mind,
if we get lost ?

History's repeating
we are the Captives of choice
history's repeating
we are the Captives of love
history's repeating
we are the Captives of mind
a dreamless sleep is not ceasing
excuse us do you mind,
if we get lost ?

Opojení

 

Dej mi doutník
zahalíme se kouřovou clonou
odpoutáme se od svých duší
a pak budeme volat
po novém vzkříšení
po novém vzkříšení

Dej mi galon chlastu
pojďme se bavit
nálada je pohřbená
sbohem, poslední vlaku
tohle místo zavání krchovem
tohle místo zavání krchovem

Prudký vítr
oslepil mé krví zalité oči
ohnivá bouře sežehla ptačí křídla
svět ztratil svůj tvar a zákony svůj smysl
jen vzdálený šepot se vznášel nad městy

Dej mi jointa marihuany
zahalíme se kouřovou clonou
povozíme se na šíleném kolotoči
a pak budeme volat
po novém opojení
po novém opojení

Svítání na západě probouzí hvězdy
vítejte ve zmatku za pohanskou mříží
kde platí jen hledání úplného uspokojení
na plačícím pobřeží očekávajíce vzkříšení

Prudký vítr
oslepil mé krví zalité oči
ohnivá bouře sežehla ptačí křídla
svět ztratil svůj tvar a zákony svůj smysl
jen vzdálený šepot se vznášel nad městy

Užívej svobody
užívej života
užívej lásky
užívej sama sebe
rozbij zrcadlo věčné nudy!

 

Romance

Romance končí,
když myslím na tebe
jsi má síla,
ale to nestačí
chci tvou duši
a opět číst z tvé dlaně
dej mi jedinou roli
a já ji budu hrát až do konce

Vím, že je to dlouhá cesta
najít sama sebe

Opona padá
potlesk mých přátel
fantazie krvácí
já však věřím, že to dává smysl
rozbitá telefonní budka
vyzvání v mé hlavě
chycená stříbrná liška
spí v mé posteli

Vím, že je to dlouhá cesta
najít sama sebe
Vím, že nechci zůstat
v našem soukromém pekle

Jsem jako němé dítě
ve světě hluchých klínů
čarodějka v mé mysli
svazuje bílé hady

Jsem jako osamělý prorok
ve světě splašků
jen spirálová kazatelna
má pro nás poslední zprávu

Vím, že je to dlouhá cesta
najít sama sebe
Vím, že nechci zůstat
v našem soukromém pekle ...

 

Zajatci mysli

Viděni v proudu času
v zrcadle našich osudů
hledají zbytky nadějí
v moři prázdných dnů

tak se ptejte … atd.

Vedeni touhou po poznání
prochází výsměchem a nenávistí
stojíce osamoceni
na opuštěném nekonečném mostě
kde světlo padá do propasti

tak se ptejte …atd.

Historie se opakuje
jsme zajatci mysli
bezesný spánek neustává
promiňte, nevadilo by vám,
kdybychom se ztratili?

Znuděni všedním světem
otevírají bránu představivosti
tak se člověče neboj
a zkus propadnout emocím

tak se ptejte …atd.

Historie se opakuje
jsme zajatci mysli
bezesný spánek neustává
promiňte, nevadilo by vám,
kdybychom se ztratili?

Historie se opakuje
jsme zajatci výběru
historie se opakuje
jsme zajatci lásky
historie se opakuje
jsme zajatci mysli
bezesný spánek neustává
promiňte, nevadilo by vám,
kdybychom se ztratili?

 

Kontakt

Strangemind

 

počítadlo.abz.cz