Don`t trust the mirror (EP 2011)

Don`t trust the mirror (EP 2011)

 

1. Don`t trust the mirror (4:50)

2. Relief (4:33)

 

Don`t trust the mirror

I had a dream
all dressed in white
and me?
I was a reflection of the light

I had a twin
in a perfect town
briefly she grinned
but I was the clown

Don`t waste my time
I don`t want to be like blind horses
Somewhere among the bright stars
Enjoy your ride
and don`t trust the mirror
the mirror, a vision full of everyday lies

I keep the fire
of heaven`s bless
`cause angels retire
due to their big distress

Relief

Your smile you revealed just for me
every moment when I could see
through second eyes which I`d believed in

These times stay forever in my head
I sleep alone in my bed
it`s a long wait for relief

I have to go on and dance in the rain
like a flame devouring, devouring my burning lies
I have to go on and make same mistakes
like a child that has just opened his eyes

My tears you will never see again
you`ve got a simple plan
which I don`t fit in well

You`ve got a new idea of life
the words from that fatal night
still sound in my ears

I have to go on and dance in the rain
like a flame devouring, devouring my burning lies
I have to go on and make same mistakes
like a child that has just opened his eyes

 

zpěv: Julie Těťálová

kytara: Milan Polák

klávesy: Milan Jirásek

baskytara: Petr Hrádek

bicí: Michal Javůrek

Nevěř zrcadlu

Měla jsem sen
všichni byli v bílém
a já?
Já byla odleskem světla

Měla jsem dvojče
v perfektním městě
krátce se zašklebilo
ale já byla ten klaun

Nemrhej mým časem
nechci být jako slepí koně
kdesi mezi jasnými hvězdami
Užij si svou jízdu
a nevěř zrcadlu
zrcadlu vizí plnému každodenních lží

Opatruji oheň
nebeského požehnání
protože andělé odchází do ústraní
kvůli své velké bolesti

Úleva

Tvůj úsměv, cos odhalila jen pro mě
každý moment, kdy jsem mohla vidět
druhé oči, kterým jsem věřila

Ty chvíle zůstanou navždy v mé hlavě
spím sama v posteli
je to dlouhé čekání na úlevu

Musím jít dál a tančit v dešti
jako plamen hltající mé hořící lži
Musím jít dál a dělat stejné chyby
jako dítě, co právě otevřelo oči

Mé slzy, nikdy nespatříš
už máš jednoduší plán
do kterého nezapadám

Máš novou představu o životě
slova z osudné noci
mě stále znějí v uších

Musím jít dál a tančit v dešti
jako plamen hltající mé hořící lži
musím jít dál a dělat stejné chyby
jako dítě které právě otevřelo oči

Kontakt

Strangemind

 

počítadlo.abz.cz